Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Naknada za sudjelovanje

Pretraživanje

Trinaesta godišnja međunarodna konferencija o razvoju nekretnina

Naknada za sudjelovanje

Naknada za sudjelovanje na Konferenciji iznosi:

  Prijava do 03. ožujka 2017. Prijava od 04. ožujka 2017.
 Za domaće osobe 1.600,00 kn + PDV 2.100,00 kn + PDV
 Za strane osobe € 210 + PDV € 275 + PDV 

OTKAZ SUDJELOVANJA - Ako sudionik Konferencije otkaže u pisanom obliku svoje sudjelovanje na Konferenciji najkasnije do 19. ožujka 2017. godine, vratit će mu se svota od 750,00 kuna ili €100.

Uplata naknade za sudjelovanje na Konferenciji daje pravo na:

Za prijave više sudionika iz istog trgovačkog društva odobravamo popust. Prvi sudionik plaća punu cijenu kotizacije, a svakom sljedećem sudioniku odobravamo popust od 10%. Popust od 20% odobravamo članovima Savjeta za zelenu gradnju, članovima Hrvatske komore arhitekata, članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, članovima Hrvatske komore inženjera geodezije, članovima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, te članovima Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Obavezno je navesti putem koje organizacije ostvarujete popust od 20 %. U slučaju da ne navedete organizaciju putem koje ostvarujete popust ispostavit ćemo Vam račun s punim iznosom kotizacije.

Osobe koje imaju pravo na popust od 20% ne mogu ostvarivati dodatni popust od 10% za svakog sljedećeg sudionika iz istog društva.

Materijali s Konferencije - CD s prezentacijama predavača prodavat će se po cijeni od 600,00 kuna + PDV.

 

 

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: [email protected]

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541